FORGOT YOUR DETAILS?

Yunanistan Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Avrupa’nın Güneydoğu kıtasında yer alan ve başkenti Atina olan Yunanistan ülkesinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de vize sistemi uygulanmaktadır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunan ve Avrupa’da da toprakları bulunan Türkiye’nin vize rejiminde; kısa süreli vize, uzun süreli vize, insani vize, insani ticaret mağduru vizesi, eğitim vizesi, çalışma vizesi, oturum izni vizesi bulunmaktadır.  

   Türkiye’den oturum izni alınması için Türkiye’de değe fark etmeksizin taşınmaz bir mal-mülke sahip olmaları yahut ticari bir ilişki, ticari bir kuruluş hedefleniyorsa bir yıl süre sınır ile kısa süreli oturum izni talebinde bulunabilirler. Bu bir senelik oturum izni bir yıl süreyle bulunduğunuz iş durumuna göre yenilenmektedir. Bu oturum iznini almanı için gerekli evraklar; 

 • Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olan başvuru formunuz 
 • Pasaport ve kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi 
 • Ülkede bir yıl süre sınırı ile kalmak için yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belgeler (maaş bordrosu, banka dökümleri) 
 • Kalacağı evin başvuru sahibine ait olduğuna dair belge 
 • Oturma izni sebebinde bulunan çalışacağı kurumdan davet mektubu alması 
 • Sağlık sigortasının yapılması. 

   Türkiye’de uzun süreli oturum izni almanız biraz daha zor olacaktır. Türkiye’de uzun süreli oturum izni için gerekli evraklar; 

 • Sekiz yıl süre zarfında kesintisiz Türkiye sınırları içerisinde bulunma 
 • Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru formunuz 
 • İki adet fotoğrafınız 
 • Kimlik ve pasaportunuzun önlü arkalı olacak şekilde fotokopisi 
 • Son üç yıllık ikamet süresince sosyal yardım almadığınıza dair kanıt bir belge 
 • Adli sicil kaydı raporunuz 
 • Sağlık sigortasının yapılması 

   Türkiye sınırları içerisinde uzun dönem oturma izninde süre sınırı yoktur, sadece şartlar vardır. Sizin üzerinize tapulu mülkünüz sizin elinizden düşerse, çalıştığınız yerle ilişiğiniz kesilirse uzun dönem oturma izninize son verilir ve Türkiye vatandaşlığı almadıysanız muhtemelen ülkenize dönmeniz istenecektir.  

Yunanistan Vatandaşlık İşlemleri ile ilgili bilgi almak için arayın.

Yunanistan Vatandaşları için Türkiye'de Oturum İzni

Yunanistan vatandaşları oturum izni aldıklarında, 90 günden fazla süreyle Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunabileceklerdir. Çalışma izni muafiyet belgesi veya çalışma izni belgeleri de oturum izni yerine geçmektedir. Oturum izni belgesine sahip olan Yunan vatandaşlarının, ülkemiz sınır kapılarından vize almaksızın geçiş hakkı bulunmaktadır.

Yunan vatandaşları, Yunanistan'daki Türk temsilciliklerine giderek şahsen oturum izni başvurusu yapabilirler. Bu durumda pasaport/ pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süreleri, oturum izin süresinden 60 gün daha uzun süreli olmalıdır. Yunan vatandaşının oturum izin başvurusu Türkiye içinden yapılacak ise, vize/ vize muafiyet süresi bitmeden bu başvurunun yapılmış olması şarttır.

Oturum izni başvurusu e-ikâmet.goc.gov.tr üzerinden yapılır. e-ikâmet.goc.gov.tr  adresinden başvurunun yapılması ücretsizdir. Online başvuru yapan Yunan vatandaşının ülkemiz topraklarında oturum izni sonlanmış dahi olsa, bu başvuruyu yapmakla başvuru sonuçlanıncaya kadar, ülkemizde yasal kalma hakkı devam etmektedir. Bu hizmet ile birlikte boş konutlar sistemde görülebilmekte, ülkemize gelen yabancılara tahsisi veya adres değişiklikleri kolaylıkla mümkün olabilmektedir.

Yunanistan Vatandaşları Türkiye'de Nasıl Oturum İzni Alır?

Yunanistan vatandaşları Türkiye’de kısa veya uzun dönemli olarak oturum izni alabilir.

Kısa dönemli oturum izni için, başvuru sahibi İl Göç İdaresi tarafından kendisinden istenen belgeleri teslim etmelidir. Ülkemizde ticari iş bağlantıları yapan, yatırım yapacak ve iş kuracak olan, Türkiye’de taşınmazı olan kişilere "kısa dönem oturma izni" verilmektedir.

Türkiye’de Oturum İzni İlk Başvurusu yapan kişiden istenen belgeler şunlardır:

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport/ pasaport yerine geçen belge (aslı ve fotokopisi)
 • Biyometrik fotoğraf (4 adet)
 • Kalacağı sürede yaşam masraflarını karşılayan ölçüde geliri olduğuna dair beyan
 • Taşınmazın başvuru sahibine ait olduğunu gösteren tapu/ resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o Türkiye Cumhuriyeti- Yunanistan arasındaki ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında, başvuru sahibinin ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden fayda sağlayabileceğini gösterir belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan provizyon belgesi
o Özel sağlık sigortası

o Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan ve genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuru

Uzun dönemli oturma izni almak isteyen Yunan vatandaşlarının ülkemizde en az 8 yıl süreyle kesintisiz bulunması gerekmektedir. Ailevi nedenlerle/ zaruri oluşan koşullar nedeniyle ülkemizden ayrılmak istemeleri durumunda, İl Göç İdaresi’ne neden belirtilerek ülkemizden çıkış gerçekleştirilebilir; böylece kesintisiz süre şartı zarar görmemiş olacaktır.

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport/ pasaport yerine geçen belge (aslı ve fotokopisi)
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet)
 • Kalacağı sürede yaşam masraflarını karşılayan ölçüde geliri olduğuna dair beyan (maaş bordrosu/ banka hesap ektresi)
 • Taşınmazın başvuru sahibine ait olduğunu gösteren tapu/ resmi belge
 • Önceki tarihlerde verilen oturma izninin ibrazı
 • Ticari bağlantıları olan kişinin ülkemizde temas kuracağı kişi/şirketin iletişim bilgilerini paylaşması ve davet mektubu alması gereklidir
 • Geçerli sağlık sigortası (Detaylar yukarıda maddelendirilmiştir)
 • Adli sicil kaydı

Türkiye'de Oturum İzni KGünde Çıkar?

Oturum izni başvurularının sonuçlanması, en fazla doksan gündür. Oturum süresi uzatılacak ise, oturum izni süresi bitimine en az 60 gün süre kaldığında oturum izni uzatma başvurusu yapılmış olmalıdır. Doksan günlük sürenin uzamaması için, İl Göç İdaresi tarafından istenen belgelerin eksiksiz, tam ve belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmış olması elzemdir.

Oturum izinleri, yabancının ülkemizde kalış amacına uygun olarak, her birey için ayrı düzenlenmektedir.

Oturum izin belgeleri, elden teslim edilmemekte ve yabancının adres olarak gösterdiği ikâmetgah adresine posta/kargo yoluyla gönderilmektedir.

Başvuru sahibinin ülkemiz topraklarında kalması kamu düzeni ve işleyişi açısından tehdit unsuru oluşturacaksa kişinin oturum izni talebi red edilecektir.

Ülkemizde kesintisiz ikâmet etmiş ve bu süre sonrasında tekrar oturum izni için başvuru yapan kişinin başvurusu, öncelikli olarak değerlendirilir, tekrar uzun süreli kalış şartı aranmaz ve başvuru en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır.

Yunanistan Vatandaşları İçin Türkiye'de Oturum Şartları

Oturum izni başvurusunda bulunan Yunanistan vatandaşının, e-ikâmet.goc.gov.tr üzerinden online başvuru yaptığında, sistem tarafından kendisine verilen randevu saatinde İl Göç İdaresi’nde bulunması gereklidir. Kişi hem kendisi için hem de bağlı bulunduğu aile üyeleri için, muvafakat gerektirmeden başvuru yapabilmektedir. e-ikâmet.goc.gov.tr  başvuru yapıldığında, kullanılacak olan fotoğrafın ICAO standartlarında olması gereklidir.

Oturum izni uzatma başvurularında İl Göç İdaresi’nce istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü/kargo aracılığıyla istenen sürede gönderilmelidir.

Oturum izni belgesi almış Yunan vatandaşının, ülkemiz topraklarından ayrılmak istemesi durumunda, belgesini İl Göç İdaresi'ne onaylatması zorunludur.

Yunanistan vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamını sürdürmek için, uzun dönem oturma izni aldıysa, bu iznin herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Uzun dönem oturum izni için elinizde bulunan tapulu mülkünüz elinizden çıktıysa, ticari iş bağlantısı içinde olduğunuz/çalıştığınız yerle ilişiğiniz kesildiyse uzun dönemli oturma izninize son verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, ülkemiz vatandaşlığını almadıysanız ülkenize geri dönmeniz istenecektir.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp