×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Rusya Oturum İzni

 Her sene belli zamanlarda belirli sayılarda oturum izni veren Rusya vizesi işlemleri 2022 kapsamında oturum izin başvuru tarihleri genel olarak her yılın ocak ayında başlayıp şubat ayında sonuçlanmaktadır. Rusya ile Türkiye arasındaki yapılan anlaşmalar neticesinde Rusya oturum izni konusunda Türk vatandaşlara birtakım kolaylıklar sağlamaktadır. 

 Rusya oturma izni başvurusu yapılabilmesi için öncelikle başvuru sahibinin sabıka kaydı alması lazımdır. Herhangi bir adli sicil kaydının olup olmadığını gösteren bu belgeye, e-devlet aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Daha sonra çıktısı alınan bu belgenin, bölge savcılığına ibraz edilerek apostil yaptırılması da istenilen şartlar arasındadır. Sabıka kaydı, uluslararası resmi bir belge olduğu için apostil şartı mutlaka yerine getirilmelidir. Rusya oturma izni için istenilen belgeler, Rusya’da bulunan noterden onaylatılmalıdır. Türkiye’den alınmış olan sabıka kaydı ile Rusya’da bulunan göçmenlik bürosuna şahsen başvuru yapılmaktadır. 

 Rusya oturum izinleri, Rusya’ya geçici süre ile gelenler, Rusya’da geçici oturma iznine sahip olan kişiler ve Rusya kalıcı oturum iznine sahip olan kişiler olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Yalnızca 3 yıllığına verilen geçici oturum izinleri için üç yılda bir yenileme yapılması gerekmektedir. Uzun süreli oturum izni almak için aşağıdaki belgeler tamamlanarak göçmenlik ofisine teslim edilmelidir. 

*Kimlik fotokopisi, 

*Rusya geçici oturum izni başvuru evrakı, 

*Rusya göç bürosu tarafından onaylanmış olan göçmen kartı, 

*Geçici oturum izin talebi için ödenmiş olan ücret, 

*2 nüsha şeklindeki gelir beyannamesi, 

*Bulaşıcı hastalık olmadığına dair belge, 

 Rusya'da eğitim alarak mezun olan ve Rusça bilen yabancılar ile Rusya'daki üniversitelerden derece ile mezun olan kişiler, daha kolay bir prosedürle oturum izni almaya hak sahibidirler. Bir Rus vatandaşı ile evli olanlar ise bazı şartlardan muaf tutulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya Federasyonu topraklarında oturum izni alabilmelerinin en büyük önem arz eden konuları çalışma izni ve vize prosedürlerine bağlı olmaktadır. Rusya her yıl belirli dönemlerde oturum izni ve buna bağlı olarak çalışma izni vermektedir. Eyalet başı ortalama olarak 1500-3000 kişiyi bulmaktadır. Genellikle bu süreç Ocak ayında başlar Şubat ayında biter.

Rusya da oturum izni alabilmek için gereken evraklar;

 • Geçici vize ile Rusya’da bulunan Türk vatandaşlarının ilk olarak savcılıktan sabıka kaydı almaları gerekmektedir. (E-devlet üzerinden alınan sabıka kaydını aldığınız bölgedeki savcılığa ibraz etmeniz gerekmektedir.)
 • Savcılığa iletilen sabıka kaydı mutlaka apostil edilmelidir. (Uluslar arası bir belge olduğundan apostil şarttır.)
 • Rusya oturum izni ve Rusya çalışma izni için gerekli evrakların Rusya da bulunan noterliklerce de kabul ediliyor olması zorunludur.)
 • Rusya da ikamet edilecek federal bölge göçmenlik bürosuna başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Pasaportun tercümesi (Rusya’daki noterce onaylanmış)
 • 4 adet 3.5 x 4.5 cm ebatlarında, arka fonun düz beyaz olduğu fotoğraf
 • Başvuru formu

 • Bu evraklar Rusya’da bulunan göçmenlik bürosuna ibraz edilecek olup, Türkiye’deki Rusya Konsolosluğuna ya da Rusya Büyükelçiliğine başvuru yapılmayacaktır. Eğer ki tercümeleri Türkiye’de yaptırırsanız maalesef evraklar Rusya’da geçersiz sayılacaktır.

Rusya’da oturum izni üçe ayrılır:

 1. Geçici süreyle Rusya’ya gelenler
 2. Geçici oturma iznine sahip olanlar
 3. Kalıcı oturum iznine sahip olanlar.

 • Rusya’da alınan geçici oturum izni 3 yıl süreyle verilmekte olup her 3 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Rusya Oturum İzni Hakkında

Rusya, oturum iznini yılın belirli zamanlarında ve belirli sayıda vermektedir. Bu süreç genel de Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşir. Kişiler Rusya oturum izni başvurularını Rusya Göçmenlik Ofisine yapmak zorundadırlar. Türkiye Rusya temsilcilikleri oturum izni başvurularını kabul etmemektedirler. Gerekli şartların sağlanması ve evrakların Rusya Federasyonu’na bağlı olan noterler tarafından onaylanmasının ardından başvurular geçerli sayılmaktadır. Rusya oturum izni için en önemli nokta apostil sabıka kaydının alınmasıdır.   

Rusya’da oturum izni 3 kategoriden oluşmaktadır:  

1. Geçici süreyle Rusya’ya gitmek   

2. Rusya’da geçici süreli oturum iznine sahip olmak  

3. Rusya’da kalıcı süreli oturum iznine sahip olmak  

Kişilerin Rusya oturum izni için temin etmeleri gereken evraklar ise şöyledir: 

 • Rusya oturum izni başvuru formu ibraz edilmelidir.  
 • Rusya’da bulunan bir noterde tasdik ettirilmiş sabıka kaydının tercümesi ibraz edilmelidir.  
 • Rusya’da bulunan bir noterden tasdikli pasaportun tercümesi ibraz edilmelidir.  
 • 4 adet beyaz fonda çekilmiş ve 3,5x4,5 cm ebatlarında fotoğraf ibraz edilmelidir.  

Kişilerin Rusya geçici oturum izni için temin etmeleri gereken evraklar ise şöyledir: 

 • Rusya geçici oturum izni başvuru formu ibraz edilmelidir.  
 • Kimlik fotokopisi ibraz edilmelidir.  
 • Oturum izni için gerekli ücretin ödendiğini ispatlayan dekont ibraz edilmelidir.  
 • Rusya Federal göç bürosu tarafından onaylanmış göçmen kartı ibraz edilmelidir.  
 • Gelir beyannamesi ibraz edilmelidir.  
 • Başvuru sahibinin bulaşıcı hastalığı olmadığını kanıtlayan evrak ibraz edilmelidir.  
 • Kişinin Rusya’da geçireceği 1 yıl sonunda vergi vereceği kuruma ilişkin evrak ibraz edilmelidir.   

Rusya oturum izni verilen diğer uygulamalar ise şöyledir:  

Aşağıdaki kategorilerden birini giren kişiler Rusya geçici oturum izni başvurusunda bulunabilirler.  

 • Kişiler Rusya’da ya da Sovyet Birliği’nde doğmuşlarsa  
 • Kişiler Rusya’ya ticari yatırım yapmak için gitmek istiyorlarsa  
 • Kişiler bir Rusya vatandaşı ile evlilerse  
 • Kişilerin çalışamayacak engelli çocukları varsa  

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp