×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Rusya Vatandaşlık İşlemleri

Rusya Vatandaşlık İşlemleri 2022

Rusya’da yaşamakta olan yabancı uyruklu bireylerin Rusya vatandaşlığına geçebilmeleri için düzenlenen birden fazla yasa mevcuttur. Bu kişilerin Rusya’ya geliş nedenleri, oturma süreleri ya da Rusya oturum izni statüleri gibi kriterler Rusya vatandaşlığına geçişte hangi yasadan yararlanılması gerektiği konusunda önem arz etmektedir. Rusya vatandaşlık işlemleri için belirtilen geçici oturma izni, ikamet tezkeresi ve Rusya vatandaşlığı adımlarının takip edilmesi gerekmektedir. Rusya vatandaşı olmak isteyen bir kişinin ilk önce Rusya geçici oturum izni için gerekli şartları yerine getirmesi lazımdır. Geçici izin için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

*2 Nüsha gelir beyannamesi, (Burada toplam yıllık gelir ile aylık gelirin belirtilmesi zorunludur.) 

*Maaş bordrosu, 

*Başvuru yapan kişinin sponsorunun gelir dökümleri, 

*Emekli maaşı belgesi, banka hesap numarası, yardım parası alınıyor ise bu konuda temin edilecek olan sosyal yardım kurum belgesi, 

*Kimlik fotokopisi, 

*Rusya geçici oturum izni başvuru belgesi, 

*Rusya Göç Bürosunun onayladığı göçmen kartı, 

*Başvuru harç bedeli.  

*Herhangi bir hastalık taşınmadığını kanıtlayan sağlık raporu, 

*Rusya’ya giriş yapılmış olunan tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, oturum izni başvurusu yapan şahsın vergi vereceği kuruluşa kayıt yaptırdığını belirten evrak.

 Rusya vatandaşlığı için temin edilmesi gerekli olan genel evraklar ise Rusya Vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından yazılacak dilekçe, başvuru yapacak kişinin noter tasdikli doğum belgesi, yine başvuru sahibinin pasaportunun noter tasdikli tercümesi, varsa ikamet tezkeresi, sabıka kaydı ve 3,5x4,5 ölçülerinde arka fonu beyaz olan 4 adet güncel fotoğraf belgelerinden oluşmaktadır. 

 Rusya vatandaşlığı kazanabilmenin en hızlı ve kolay bir yolu da Rus vatandaşı ile evlenmek olacaktır. Rusya vatandaşı ile evli olan bireyler, bu evliliklerini kanıtlayan dokümanlarını gerekli evraklar arasına koyarak başvuruda bulunabilmektedir.

 Tarihi itibariyle imzalanan yasa gereği, Rus vatandaşlığına geçişin basitleştirilmiş usulüne göre beş yıllık zorunlu ikamet, yasal bir gelir kaynağına sahip olma ve yabancı vatandaşlıktan vazgeçme şartı ortadan kalkmıştır. Bu durumda Rus vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler Rusya’ya gitmeli, göçmen kaydı yaptırmalı ve geçici oturma izni almalıdır

Bir yılın sonunda başvuru sahibi, Rusya’da beş yıl yaşamak zorunda kalacağı oturma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Devamında ise, Rusya vatandaşlığına kabul başvurusu ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı bölgesel ve ilgili makama başvurma hakkını elde eder.

Başvuruya giderken yanlarında olması gereken evraklar;

 • Kimlik
 • Vatandaşlık ya da eksikliğini gösterir belge
 • İkamet yerini gösterir belge

alınması önemlidir. Başvuru yapan kişi Rusça konuştuğunu ve yasal geçim kaynağını gösterdikten sonra hakkında olumlu bir karar verilmesi sonucunda yemin eder ve devamında Rus kimlik kartı ve pasaportuna sahip olur. Yabancılar içinde Rusça yeterlilik belgesi süresinin kısaltılması önerildi. Tüm işlemler fazlasıyla zaman aldığından 6 ay ile 1 sene arasında bu zaman zarfında başvuru yapan kişilerin büyük bir kısmı ret cevabı ile karşılaşmıştır. Ret cevabı alındıktan sonra tekrar başvuru yapmak için aradan tam bir yıl geçmek zorundadır. Bu da büyük bir zaman kaybı olacağından yeni çıkan yasa ile bütün işlemlerin toplam bir yıl içerisinde daha kolay bir şekilde halledilebilmesi kolaylaşıyor. Rusya için ideal bir CV sahibiyseniz, başvurunuzu kolayca yapıp, bir yıl sonra da vatandaşlığa geçmeniz mümkün olabilmektedir.

Rusya Vatandaşlığı Alma

Rusya vatandaşlığı alma konusunda birtakım prosedürler bulunmaktadır. Aynı zamanda kişilerin Rus vatandaşı olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekliliği de bulunuyor. Vatandaşlık alabilmek için Rus yetkilileri tarafından belirlenen birtakım prosedürler var. Bunların yanında belgeler de hazırlanması bu süreç için son derece önemlidir.

Rusya vatandaşı olmak sizlere bir Rus vatandaşının tüm haklarını verecektir. Ancak vatandaşlık için belirli aşamaları geçmeniz gerekiyor. İlk olarak bu ülkede geçici oturum belgesi almanız gerekiyor. Rusya da neden bulunduğunuz, nereden geldiğiniz gibi bilgiler oturum belgesinde yer alır. Bu bilgiler yanında ikamet tezkeresi almanız gerekiyor.

Bu belge sonrasında da Rusya vatandaşlığı hizmeti alınabilmektedir. İlk olarak yabancı uyruklu olan kişilerin geçici oturum izni alması zorunluluklardan biridir. Bu belge alındıktan sonra da verilen süre doldurulmadan ikamet tezkeresinin alınmış olması gerekiyor. Kişiler geçici oturma izni için de belge hazırlamak zorundadır.

Rusya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Rusya vatandaşlığı nasıl alınır sorusuna yanıt vermek gerekir ise belirli aşamalar olduğu söylenebilir. Bu aşamaların başında da geçici oturum izni geliyor. Geçici oturum izni alınmadan vatandaşlık alma aşamasına geçilemiyor. Geçici oturum izni alabilmek için de şu evrakların hazırlanması şartları bulunuyor:

 • Gelir beyannamesi
 • Kimlik belgesinin fotokopisi
 • Başvuru yapan kişilerin sponsor bilgileri
 • Geçici oturum izni için ödemen ücretlerin dekontu
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Sağlık raporu
 • Rusya Federal Göçmen Bürosu onaylı göçmen kartı
 • Gelir durumunu gösteren belgeler

Gibi birçok belgenin hazırlanması gerekiyor. Bu belgelerin güncel ve tam olarak sunulması en önemli kriterler arasında yer alıyor. Rusya vatandaşlığı konusunda son derece titiz olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de belge hazırlarken mutlaka belirli detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Rusya vatandaşlığı için belgeler dışında ayrıca yerine getirilmesi gereken başka şartlar da bulunmaktadır.

Rusya Vatandaşlık Randevusu

Rusya vatandaşlık randevusu kişilerin mutlaka katılması gereken bir randevu türüdür. Kişiler bu vatandaşlığı farklı şekillerde kazanabilirler. En kolay kazanma yolu evlilik yolu ile olandır. Ancak evlenme yoluyla da Rusya vatandaşı olmak isterken ilk olarak geçici oturma izni almanız gerekiyor. Kişilerin bu ülkede zorunlu olarak 5 yıl ikamet etmeleri gerekiyor. Sonrasında da birtakım şartları yerine getirdiğinizde vatandaşlığa geçebilirsiniz. En hızlı yol da Rusya vatandaşı olan biri ile evlenmektir.

Yasal olarak bir gelir kaynağınızın olması vatandaşlık açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda Rusçayı ileri derecede iyi biliyor olmanız da oldukça önem verilen konular arasında yer alıyor. Bunların yanında Rusya tarihi, sosyal yaşamı, hukuku gibi konularda da bilgi edinmiş olmanız vatandaşlık alabilmeniz açısından son derece önemli detaylar arasında bulunuyor. Rusya’nın Türkiye’deki temsilciliklerine başvurular yapılabilmektedir. Ancak hazırlanması gereken tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olması bu süreçte en önemli detaylar arasında yer alıyor.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu

Rusya’da yabancı uyruklu göçmenlerin Rusya vatandaşlığına geçişlerini gösteren birden çok yasa bulunmaktadır.

Rusya vatandaşlığı başvurusu için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 1. Geçici oturma izni
 2. İkamet tezkeresi
 3. Rusya vatandaşlığı

Rusya vatandaşlığı kazanmanın en hızlı yolu bir Rusya vatandaşıyla evli olmaktır. Ancak bunun dışındaki hallerde de Rusya vatandaşlığına yukarıdaki adımlar izlenerek ulaşılabilmektedir.

Rusya geçici oturum izni için gerekli olan evraklar;

 1. Gelir beyannamesi (2 nüsha)
 2. Maaş bordrosu
 3. Başvuru sahibine sponsor olacak kişinin gelir dökümü (var ise)
 4. Banka hesap numarası
 5. Dilekçe sahibi geçindiren bir başka kişi var ise onun gelir gösterir belgesi
 6. Kimlik fotokopisi
 7. Rusya’da geçici olarak oturum izni başvuru formu
 8. Rusya Federal Göç Bürosu tarafından onaylanmış göçmen kartı
 9. Geçici oturum izni için ödenen ücret
 10. Gelir beyannamesi (toplam aylık ve yıllık gelirin belirtilmesi gerekmektedir.)
 11. Bulaşıcı hastalık olmadığını gösterir belge.
 12. Rusya’ya giriş yapılan tarihten sonra bir yıl içerisinde oturum izni başvurusu yapan kişinin vergi vereceği kuruma kaydını yaptırdığına ilişkin evrak.

Rusya Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Rusya vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar son derece önemli belgelerdir. Bu belgelerin hazırlanmasında profesyonel bir danışmanlık hizmeti de alabilme imkanınız bulunuyor. Her belgenin güncel ve size ait olması büyük bir önem taşımaktadır. Vatandaşlık için kişilerin mutlaka hazırlaması gereken belgeler arasında şunlar mutlaka bulunmalıdır:

 • Sicil kayıtlarını gösteren sabıka belgesi
 • Güncel olarak çekilen 4 tane Biyometrik fotoğraf
 • İkamet tezkere belgesi
 • Noter onaylı pasaportun tercümeleri
 • Başvuru sahibinin doğum belgesi
 • Başvuru sahibinin hazırladığı imzalı bir dilekçe
 • Vatandaşlık başvuru formu

Gibi belgelerin tamamı eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Eğer evlenme yolu ile vatandaşlık alıyorsanız evlendiğiniz kişinin de belgelerinin mutlaka başvuru sırasında verilmesi gerekiyor. Bu kişilerin kimlik belgelerinin fotokopileri, Biyometrik fotoğraf, uluslararası alanda geçerli evlenme cüzdan fotokopileri gibi belgeler oldukça gerekli kolan vatandaşlık başvuru belgeleri arasında bulunuyor. Bu belgeleri hazırlayarak vize randevusunda teslim etmeniz önemlidir.

Rusya Vatandaşlığına Geçiş İçin Gerekli Evraklar

 1. Başvuru formu
 2. Başvuru sahibi tarafından yazılı dilekçe
 3. Başvuru sahibinin noter tasdikli doğum belgesi
 4. Pasaportun noter tasdikli tercümesi
 5. Varsa ikamet tezkeresi
 6. 4 adet biyometrik özellikli 3.5x4.5cm ebatlarında fotoğraf.
 7. Sabıka kaydı

Unutulmamalıdır ki vatandaşlık işlemleri ancak Rusya’ya gidip orada en az 1 yıl yaşadıktan sonra başvuru hakkına sahip olabileceğinizi gösterir. Türkiye’den herhangi bir şekilde Rusya vatandaşlığına geçiş için başvuru yapmak mümkün olmamaktadır.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp