×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Rusya Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Rusya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye’deki yabancıların çalışma izni hakkındaki çıkarılan 4817 sayılı kanuna göre, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için öncelikle çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye’ye çalışma amacı ile gelen Rusya vatandaşları, çalışma izin başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na müracaat ederek yapmalıdırlar. Türkiye çalışma izni alınabilmesi için öncesinde oturum iznine sahip olunmalıdır. Türkiye oturum izni başvuruları, kısa dönem ve uzun dönem olarak kategorilere ayrılmıştır ve buna göre yapılabilmektedir. Kısa dönem oturum izinleri en fazla 1 yıl süre için verilmektedir. Uzun dönem oturma izin başvurusunda ise Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayan Rusya vatandaşları, istenilen belgeleri tamamlayıp ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim ederek başvurularını yapabilirler. 

 Oturma izninden muaf tutulacak olan yabancılar şunlardır:

*Vize süresi ya da vize muafiyeti süresi boyunca Türkiye’de bulunan kişiler, 

*Çıkma izni almak sureti ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler, 

*Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesine sahip olan kişiler, 

*Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 2li ya da çok taraflı anlaşmalar neticesinde ikamet izninden muaf tutulan kişiler, 

*Türkiye’de görevli diplomasi ile konsolosluk resmi memurları ve bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilen kişiler, (Bu kişiler, Türkiye’deki görevleri bittikten sonra ülkede kalmaya devam edecekler ise herhangi bir ikamet izin türü için en geç 10 gün içerisinde Valiliğe başvuru yapmakla yükümlü tutulmaktadır.)

*Türkiye’deki temsilciliklerde çalışan uluslararası kuruluş elemanları ve statüleri anlaşmalar ile belirlenmiş olan kişiler, 

*Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi bulunan kişiler, 

*Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi bulunan kişiler, 

*Vatansız kişi kimlik belgesi olan kişiler, 

*Geçerli çalışma iznine sahip olan kişiler. 

Rusya Federasyonu vatandaşlarının, Türkiye de çalışabilmesi için çalışma izinlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunun için de başvuruyu Rusya’daki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Bu süreç işlerken Rus vatandaşların Türkiye de çalışacakları kurum yetkilileri de Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilgili kişi için müracaat etmeleri gerekmektedir. Çalışma izin başvuruları, olumlu veya olumsuz sonuçlanır. Rusya Çalışma izni aynı zaman da ikamet izni yerine de geçmektedir.

Rusya Oturum izni

Türkiye’de kısa süreli, aile birleşimi oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni şeklinde birçok oturum izni bulunmaktadır. Eğer ki Rus vatandaşları 90 günden fazla Türkiye’de kalacaklarsa mutlaka oturum izni almak zorundadır. Oturum izni için başvuru Rusya’daki Türk temsilciliklerden başvuru yapılır. Ancak Rus vatandaşları vize ile ya da vize muafiyeti ile Türkiye’ye geldilerse Türkiye’de bulunan valiliklerce başvuru yapılmaya devam eder. Rusya vatandaşlarının talep ettikleri oturum izni süresi için 60 günden daha uzun geçerliliği olan pasaportları da olmak zorundadır. Oturum izinleri ortalama 90 gün içerisinde sonuçlanmakta olup, kişilerin kalış amaçlarına göre ayrı düzenlenmektedir. Oturum belgeleri, Rus vatandaşların Türkiye’deki ikamet adreslerine posta yoluyla gönderilmektedir.

Türkiye’deki oturum iznini uzatma için başvuru esnasında istenen evraklar;

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport ya da yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede maddi imkâna sahip olduğunu gösterir belge
  • Geçerli sağlık sigortası

Şeklinde sıralanmaktadır.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp