×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Rusya Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Rusya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye’deki yabancıların çalışma izni hakkındaki çıkarılan 4817 sayılı kanuna göre, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için öncelikle çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye’ye çalışma amacı ile gelen Rusya vatandaşları, çalışma izin başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na müracaat ederek yapmalıdırlar. Türkiye çalışma izni alınabilmesi için öncesinde oturum iznine sahip olunmalıdır. Türkiye oturum izni başvuruları, kısa dönem ve uzun dönem olarak kategorilere ayrılmıştır ve buna göre yapılabilmektedir. Kısa dönem oturum izinleri en fazla 1 yıl süre için verilmektedir. Uzun dönem oturma izin başvurusunda ise Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayan Rusya vatandaşları, istenilen belgeleri tamamlayıp ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim ederek başvurularını yapabilirler. 

Oturma izninden muaf tutulacak olan yabancılar şunlardır:

*Vize süresi ya da vize muafiyeti süresi boyunca Türkiye’de bulunan kişiler, 

*Çıkma izni almak sureti ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler, 

*Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesine sahip olan kişiler, 

*Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 2li ya da çok taraflı anlaşmalar neticesinde ikamet izninden muaf tutulan kişiler, 

*Türkiye’de görevli diplomasi ile konsolosluk resmi memurları ve bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilen kişiler, (Bu kişiler, Türkiye’deki görevleri bittikten sonra ülkede kalmaya devam edecekler ise herhangi bir ikamet izin türü için en geç 10 gün içerisinde Valiliğe başvuru yapmakla yükümlü tutulmaktadır.)

*Türkiye’deki temsilciliklerde çalışan uluslararası kuruluş elemanları ve statüleri anlaşmalar ile belirlenmiş olan kişiler, 

*Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi bulunan kişiler, 

*Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi bulunan kişiler, 

*Vatansız kişi kimlik belgesi olan kişiler, 

*Geçerli çalışma iznine sahip olan kişiler. 

Rusya Federasyonu vatandaşlarının, Türkiye de çalışabilmesi için çalışma izinlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunun için de başvuruyu Rusya’daki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Bu süreç işlerken Rus vatandaşların Türkiye de çalışacakları kurum yetkilileri de Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilgili kişi için müracaat etmeleri gerekmektedir. Çalışma izin başvuruları, olumlu veya olumsuz sonuçlanır. Rusya Çalışma izni aynı zaman da ikamet izni yerine de geçmektedir.

Türkiye’de kısa süreli, aile birleşimi oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni şeklinde birçok oturum izni bulunmaktadır. Eğer ki Rus vatandaşları 90 günden fazla Türkiye’de kalacaklarsa mutlaka oturum izni almak zorundadır. Oturum izni için başvuru Rusya’daki Türk temsilciliklerden başvuru yapılır. Ancak Rus vatandaşları vize ile ya da vize muafiyeti ile Türkiye’ye geldilerse Türkiye’de bulunan valiliklerce başvuru yapılmaya devam eder. Rusya vatandaşlarının talep ettikleri oturum izni süresi için 60 günden daha uzun geçerliliği olan pasaportları da olmak zorundadır. Oturum izinleri ortalama 90 gün içerisinde sonuçlanmakta olup, kişilerin kalış amaçlarına göre ayrı düzenlenmektedir. Oturum belgeleri, Rus vatandaşların Türkiye’deki ikamet adreslerine posta yoluyla gönderilmektedir.

Türkiye’deki oturum iznini uzatma için başvuru esnasında istenen evraklar;

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport ya da yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede maddi imkâna sahip olduğunu gösterir belge
  • Geçerli sağlık sigortası

Şeklinde sıralanmaktadır.

Rusya Vatandaşları için Türkiye'de Oturum İzni

Yabancı ülke vatandaşı Türkiye'de kısa süreli oturma izni, aile oturma izni, öğrenci oturum izni, uzun süre oturum izni, insani oturma izni ve insan ticaretleri mağduru oturma izni alarak kalabilir. Geçerli oturma izni sahibi Rusya vatandaşı Türkiye sınır kapısından vize almadan giriş yapılabilmektedir. Rusya vatandaşlarının Türkiye'de sahip olduğu çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgeleri, oturma izni yerine sayılır. Türkiye'de, vizenin ya da vize muafiyetlerinin tanıdığı süreden veya 90 günden fazla kalacak Rusya vatandaşının oturma izni alması zorunludur. Oturum izni başvuruları, Rusya'da ki Türk temsilciliğinde yapılır. Ancak, oturma izni başvurusu yapılmadan Türkiye'ye vize süresiyle ya da vize muafiyetiyle gelen oturum izni başvurusu, ikinci bir düzenlemeye kadar Valilikce de alınmaya devam edilecektir. Oturma izni için başvuracak Rusya vatandaşında, talep ettiği oturum izni süresinden 60 gün daha uzun süre pasaport ya da pasaport yerlerine geçen belgelere sahip olması şartı aranır. Türkiye içinden başvurunun, Rusya vatandaşlarının sahip olduğu vize sürelerinin ya da vize muafiyetlerinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturma izni başvurusu, en geç doksan gün içerisinde sonuçlandırılır. Oturma izinleri, kalış amalarına uygun ve  yabancılar için ayrı düzenlenir. Oturma izin belgesi, ikamet adresine gönderilmektedir.

Rusya vatandaşları Türkiye'de Nasıl Oturum İzni Alır?

Yabancı ülke vatandaşı Türkiye’de kısa süre oturum  izni, aile oturma izni, öğrenci oturma izni, uzun süreli oturma izni, insani oturum izni ve insan ticaretleri mağduru oturma izni alarak kalabilir. Geçerli oturma izni sahipleri Rusya Federasyonu (RF) vatandaşı Türkiye sınır kapısından vize almadan giriş yapabilir. RF vatandaşlarının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgeleri, oturma izni yerine sayılır. Türkiye’de, vizenin ya da vize muafiyetlerinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak RF vatandaşının oturum izni alması zorunludur. Oturma izni için başvuracak RF vatandaşında, talep ettikleri oturma izni süresinden 60 gün daha uzun süre pasaport ya da pasaport yerine geçen belgelere sahip olması şartı aranır. Türkiye içerisinden başvuruların, RF vatandaşlarının sahip olduğu vize süresi ya da vize muafiyetlerinin sona ermesinden önce yapması esastır.

Rusya Vatandaşları İçin Türkiye'de Oturum Şartları

Rus vatandaşı Türkiye'de 180 gün içinde toplam 90 günü geçmeme kaydıyla 60 gün kalabilir. Yani vizesiz Türkiye'ye giren bir Rus vatandaşları altmış gün çıkış yapmada ve ikamet izini almadan kalabilir. Bu süre dolmada tekrar çıkış girişi yapması ya da ikamet izni almalıdır. Türkiye'yi ziyaret etmeyi isteyen tüm vize başvurusu sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreleri kapsayan geçerli sağlık sigortaları yaptırması şartı aranmaktadır. Vizenin veya vize muafiyetlerinin imkan verdiği kalış süreleri, her 6 ayda günde doksan günü geçemez. Türkiye’de son yüz seksen gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemesi kaideleri Türkiye’ye seyahate edecek tüm yabancı ülke vatandaşı için geçerlidir. Söz konusu kural Rusya vatandaşı için de geçerlidir. Oturma izni başvurusu, en geç doksan gün içerisinde sonuçlandırılır. 

Türkiye'de Oturum İzni KGünde Çıkar?  

İkamet izni başvurusu, başvurunun işlemlere alınmasından itibaren en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırılır. 90 günlük süre, bilgiler ve belgenin tam olarak yetkili makamlara teslim edildiği tarihlerden başlar. Sürenin uzaması durumunda yabancıya bilgiler verilir. Rusya vatandaşının Türkiye'de yabancı çalışma izni başvurusu olumlu sonuçlanması durumunda başvuru yaptığı dış temsilcilikler ya da konsolosluklara giderek çalışma ile oturum izini, vize harç bedellerini ödemesi zorunludur. Harçlar ödenmediği durumda ülkeye girişi yapılan Rusya vatandaşının çalışma izni herhangi bir geçerliliğe sahip olamaz. Konsolosluk Rusya vatandaşının pasaporta vize etiketlerini yapıştırarak onay verilmesi sonrası bu kişiler Türkiye'ye giriş yapılabilir. Harç bedellerini ödediyse çalışma izni geçerliliği kazanır. Türkiye içerisinden başvuruların, RF vatandaşlarının sahip olduğu vize süresi ya da vize muafiyetlerinin sona ermesinden önce yapması esastır.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp