×

Categories

Almanya Vatandaşlık İşlemleri

Alman vatandaşlığı, Almanya’nın yasaları tarafından kişilere verilen yasal bir haktır. Almanya’nın vatandaşlığına geçmenin birçok avantajı vardır. Şüphesiz bunun en iyi avantajlarından biri, Almanya vizesi almaya gerek duymadan AB ülkeleri arasında dolaşabilme ve iş kurabilme hakkıdır. Almanya’nın vatandaşı olan herkes, Almanya vize işlem ve protokollerine gerek duymadan, Almanya vize sorunu yaşamadan AB ülkelerinde yasal olarak serbestçe dolaşabilmekte ve hiçbir ek belgeye ihtiyaç duymadan çalışabilmekte veya iş kurabilmektedir.

Alman vatandaşlığı hakkını kazanmanın temelde iki yolu vardır. Bu, doğumla elde edilen vatandaşlık ve doğuma bağlı olmadan, sonradan elde edilen vatandaşlıktır. Annesi veya babası Alman vatandaşı olan her çocuk, doğuştan bu hakkı kazanır. Eğer çocuğun annesi ve babası yabancı uyrukluysa ve çocuk Almanya’da doğduysa; eğer ebeveynlerinden biri en az 8 yıldır Almanya’da yaşıyorsa veya oturma iznine sahipse çocuğa vatandaşlık hakkı tanınır. Ancak çocuk 18-23 yaşları arasında anne ve babasının uyruğundan çıktığını kanıtlamalı ve Alman vatandaşı olmak istediğini ilgili kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan kişiler, vatandaşlık haklarını kaybetmiş olurlar.

Alman vatandaşlığı, göçmen bürolarına veya yabancılar dairesine başvuru formunun ve gerekli evrakların teslim edilmesiyle başvurularak alınır. Vatandaşlığa başvurabilmek için çeşitli şartları yerine getiriyor olmak gerekmektedir. Bunlar; Almanca bilmek, 8 yıldır Almanya’da ikamet ediyor olmak, sabıka kaydı olmamak, iyi bir gelire sahip olmak, ülkeye uyum sağlayabileceğinizi kanıtlayacak belgelere sahip olmak gibi temel şartlardır. Bu şartları karşıladığınızı belgelerle kanıtlamak gerekecektir. Size çeşitli testler yapılacak ve bu testlerle Alman sosyal yaşamına uyumunuz, Alman hukuksal konularındaki bilginiz, Almanca dilindeki yeterliliğiniz ölçülecektir. Alman vatandaşlığına başvuranların süresiz oturma izinlerinin olması şarttır. Oturma iznine sahip olmayanların öncelikle oturma iznini almaları ve daha sonra gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Almanya Vatandaşlık İşlemleri Hakkında

Alman vatandaşlık hakkı elde edebilme pek çok farklı kriterleri mevcuttur. İş, eğitimi gibi nedenlerle yıllar önce oturma hakkı kazanıp daha uzun vadede vatandaşlık hakkını elde edebileceği gibi, doğuşdan ailevi koşul vasıtasıyla da bu haktan yararlanabilmek mümkündür. Bunun dışında ülkenin vatandaşlığı için belirli koşulu sağlandığı takdirde yarattığı pek çok imkanlar bulunmaktadır. Alman vatandaşlıklarına geçmek her şeyden önce kişinin kendi iradesine bağlıdır. Almanya’da vatandaşlık hakkı kazandığı takdirde diğer ülke vatandaşı gibi pek çok kazanımdan yararlanılabilecekdir. Bunlar arasında ülke arası serbest dolaşma ve memur olabilme benzeri avantaj önemli yer tutmaktadır.
Kan bağı yolu ile yukarıda belirtiğimiz gibi Almanya’da vatandaşlığı hakkı elde edilebilir.  Anne ve baba Alman vatandaşını olduğu takdirde otomatik olarak çocuklar da Alman vatandaşlığı sayılmaktadır. Anne veya babadan herhangi bir Alman vatandaşı ise çocuklar da yine Alman vatan vatandaşı sayılacakdır. Anne ile baba evli değilse ve yalnızca baba Alman vatandaşlığı ise bu durumda baba ülkeye babalığı kanıtlayacak belge sunması gerekmekte. Babalığı Almanya’da hukuk olarak geçerli kabul edilirse baba, vatandaşlıkını çocuğa aktarmış olacaktır. 

Almanya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Almanya oturum izni alabilmek için ulusal vize başvurusuna bulunmalı ve bu vizeyi edinmeli. Almanya ulusal vizesi, Schengen vizesinde farklı olarak uzun süre  oturum izininde Almanya Konsolosluğu tarafından verilmektedir ve Schengen vizesinde farklı imkan sunmaktadır. Schengen vize en uzun süre 90 gün verilebilirken bu süre zarfında fazla kalış için ulusal vizeye ayrıca başvuru da bulunmak  gerekmekte. Ulusal vizesi de kendi içinde oturma izni edinmek isteyenin ülkeye gitme amaçına göre değişiklik göstermekte. Aile birleşim Almanya'da bulunan eş vasıtası ile ya da daha spesifik olarak ailevi durum söz konusu olduğun a (eşden bağımsız oturma izni, çocuğun Alman vatandaş olma durumu vb..) alınırken, çalışma izini mesleki gruba göre farklılık göstermekte. Farklı meslek grubu için farklı prosedür uygulanmaktadır. Bir diğer Almanya ulusal vizesi başvurusu da eğitim amaçlı Almanya'ya gidecek için yapılmaktadır. Yüksek öğrenim, yoğunlaştırılmış ve 3 aydan fazla ülkede  kalmayı gerektiren dil eğitimi için, ya da üniversite arası gerçekleştirilen Erasmus öğrenci programı için ulusal vizede yararlanmak mümkün. 

 Almanya Vatandaşlık Başvurusu

16 yaşı doldurmuş bir yabancı ülke vatandaşları aşağıdaki şartı yerine getiriyorsa, Alman vatandaşlığı başvurusuna bulunabilir:
Almanya’da en az 8 yıl boyu sürekli olarak olarak ikamet etme. Bu süre bazı durumda 6 yıla kadar düşebilir.  mesela Almanya’da okumuş olmak durumunda.
Vatandaşlık için başvurular yapıldığı anda Almanya “oturum izni”ne (süresiz ya da sınırlı) ya da “yerleşim izni”ne sahip olma.
Yeterli seviyelerde Almanca bilme ve Almanca B1 seviyesi sahip olunduğu dair sertifika sahip olma.
Sabıkasız olma. En fazla 180 gün denk gelen para cezası aşmayan mahkumiyet ya da infaz tecil edilmiş olması kaydı ile 6 ayı geçmeyen hapis cezası engel teşkil etmez.
Genel olarak geçimi sosyal yardım ya da işsizlik yardımı olmaksız temin edebilme. Kendi kusuru olmaksız işsiz kalma durumuna “işsizlik yardımı” ya da “sosyal yardım” alınma engel teşkil etmez. Eğer başvuru sahipleri 23 yaşının altına ise bu koşul aranmaz, gelir duruma bakılmaz
Anayasal düzenlere bağlılık belgesi imzalanması, anayasaya aykırı bir faaliyetde bulunmamak.
Hakkında Yabancı Yasasının 46 maddesi göre sınır dışı edilme kararı bulunmaması.

Almanya Vatandaşlık Randevusu

Ulusal vizesi de kendi içinde oturma izni edinmek isteyenin ülkeye gitme amaçına göre değişiklik göstermekte. Aile birleşim Almanya'da bulunan eş vasıtası ile ya da daha spesifik olarak ailevi durum söz konusu olduğun a (eşden bağımsız oturma izni, çocuğun Alman vatandaş olma durumu vb..) alınırken, çalışma izini mesleki gruba göre farklılık göstermekte. Farklı meslek grubu için farklı prosedür uygulanmaktadır. Bir diğer Almanya ulusal vizesi başvurusu da eğitim amaçlı Almanya'ya gidecek için yapılmaktadır. Yüksek öğrenim, yoğunlaştırılmış ve 3 aydan fazla ülkede  kalmayı gerektiren dil eğitimi için, ya da üniversite arası gerçekleştirilen Erasmus öğrenci programı için ulusal vizede yararlanmak mümkün. 16 yaşı doldurmuş bir yabancı ülke vatandaşları aşağıdaki şartı yerine getiriyorsa, Alman vatandaşlığı başvurusuna bulunabilir:
Almanya’da en az 8 yıl boyu sürekli olarak olarak ikamet etme. Bu süre bazı durumda 6 yıla kadar düşebilir.  mesela Almanya’da okumuş olmak durumunda.Vatandaşlık için başvurular yapıldığı anda Almanya “oturum izni”ne (süresiz ya da sınırlı) ya da “yerleşim izni”ne sahip olma.

Almanya Vatandaşlığı Avantajları

Yabancı uyruklu kişilere tanınan bir hak olan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biri olan Almanya vatandaşlığı avantajları oldukça yüksek bir haktır. Bu hak hem Almanya devletinin sağladığı avantajları hem de Avrupa Birliği ile ilgili elde edilen kazanımları kapsamaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasında bir dizi imtiyaz ve hak mevcuttur. Örneğin Türk uyruklu bir kişi Alman vatandaşı olduğunda Almanya’ya gitmek için Almanya vizesi almasına gerek kalmamaktadır. Almanya vize işlem ve protokollere gerek duymadan Almanya vize başvurusu yapmadan hem Almanya’ya hem de diğer tüm AB üyesi ülkelere seyahat edebilmektedir.

AB üyesi bir ülkenin vatandaşı olmak kapsamında; Alman vatandaşı bir kişi, herhangi bir yerden izin almaksızın diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere özgürce seyahat edebilir, bu ülkelerde yeni bir iş bulup çalışabilir ve hatta istediği üye ülkelerden birinde kendi özel işini, şirketini kurabilir. Bu yüzden herhangi bir AB üyesi ülkenin vatandaşı olmak, beraberinde birçok imtiyazı beraberinde getirmektedir. Bu imtiyazlardan en önemlisi ise seyahat özgürlüğüdür.

Almanya vatandaşı olmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajlar temelde 5 bölümde incelenebilir. Bunlar; çalışma hakkı, seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı, korunma hakkı, sağlık hizmetleri hakkıdır. Seyahat özgürlüğü hakkı kapsamında tüm Alman vatandaşları, Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkeleri vizeleri olmadığı halde ziyaret edebilir, bu ülkelerde uzun zaman dolaşabilirler. Herhangi bir kısıtlama olmadan AB ülkelerinde uzun süre kalabilirler. Seyahat özgürlüğü dışında tüm Alman vatandaşları yasalara göre çalışma ve iş kurma hakkına sahiptirler. Alman yasaları vatandaşlarının bu hakkı hayata geçirebilmesi için birçok kolaylık sağlamaktadır. Alman vatandaşı olmanın diğer avantajlarından biri ise eğitim görme hakkıdır. İsteyen tüm Alman vatandaşlarının eğitim görebilmeleri çeşitli olanaklarla genişletilmiştir. Başarılı öğrencilere destek bursları verilmekte, vatandaşların eğitim hakları güvence altına alınmaktadır.

Almanya Vatandaşlığa Geçiş

Alman vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin Almanya vatandaşlığa geçiş işlemleri, birçok yasa ile düzenlenmektedir. Kişilerin Alman vatandaşı olmak istemelerinin nedenleri, Almanya’da bulunma süreleri, oturma izinler gibi birçok faktör bu geçiş işlemlerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Almanya’da dünyaya gelen ve anne veya babası Alman vatandaşı olan her çocuk, doğuştan Alman vatandaşı statüsü kazanmaktadır. Alman vatandaşlığına geçen Türk vatandaşların, Almanya vize şartları ortadan kalkmaktadır. Alman vatandaşlığına geçen Türklerin, Almanya vizesi için başvurmalarına gerek kalmamaktadır. Alman vatandaşlığına geçen Türk vatandaşları, Almanya vize işlem şartlarını karşılamasalar bile istedikleri tüm Avrupa Birliği ülkelerine özgürce seyahat edebilirler.

Almanya’da 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yasaya göre Almanya’da doğan çocukların anne ve babaları yabancı uyruklu ise, çocuğun anne veya babası çocuğun doğmasından önce en az 8 yıldır Almanya’da yaşıyor ise ya da 3 yıldır süresiz oturma iznine sahip ise Alman vatandaşı olmaktadır. Bu çocuklar 18 ile 23 yaşları arasındayken anne ve babalarının uyrukları ile Alman vatandaşlığı arasında seçim yaparak bu seçimlerini bildirmek zorundadırlar. Seçimlerini bu süre içinde bildirmeyenler vatandaşlık haklarını kaybederler.

Yabancı uyruklu kişilerin Alman vatandaşlığına geçmeleri için çeşitli şartları karşılamaları gerekmektedir. 16 yaşını doldurmuş olan her kişi, aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde Alman vatandaşlığına geçmek için başvurabilmektedir.

 • Almanya’da oturma iznine sahip olmak
 • İyi derecede Almanca bilmek
 • Sabıkası olmamak.
 • En az 8 yıl Almanya’da yaşamış olmak
 • Almanya’da yaşamını sürdürmek için bir gelire sahip olmak
 • Almanya’nın hukuksal ve toplum düzeni gibi konularda bilgi sahibi olmak
 • Siyasi iltica isteyenler için en az 6 yıl Almanya’da yaşıyor olmak
 • 60 yaşından büyükler için en az 12 yıl Almanya’da yaşıyor olmak
 • Alman vatandaşı bir kişinin evlat edindiği kişiler için en az 3 yıl Almanya’da yaşıyor olmak
 • Alman devletinin onay verdiği durumlar için en az 3 yıl Almanya’da yaşıyor olmak

Almanya Vatandaşlığı Şartları

Almanya vatandaşı olmak, yabancı uyruklu kişilere pek çok imtiyaz sağlamaktadır. Örneğin Türk vatandaşları Alman vatandaşı olduklarında bir Almanın sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilmektedir. Bu kişiler, Almanya vizesi ihtiyacı duymaksızın hem Almanya’ya hem de tüm Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilirler. Almanya vize işlem ve protokolleri bu kişilere muaftır ve kendilerinden Almanya vize şartı aranmaz. Alman bir anne veya babanın çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelmenin dışında Alman vatandaşlığı kazanmak yasalar tarafından belirlenmiş çeşitli şartlara bağlı olarak elde edilir. Almanya vatandaşı olabilmek birçok farklı şekilde yapılabilmektedir.

Almanya vatandaşlığı, Almanya'da oturum izni hakkına sahip olan yabancı uyruklu kişilerin çeşitli şartları sağladıkları takdirde başvurabildikleri yasal bir haktır. Almanya anne veya babadan doğan çocukların otomatik olarak elde ettiği bu hak, yabancı uyruklu kişiler için ancak bazı şartların yerine getirilmesiyle kazanılmaktadır. Almanya’da yabancı uyruklu kişilerin çocukları Almanya’da doğsalar bile doğuştan vatandaşlık hakkı alamamaktadır. Ancak anne veya baba en az 8 yıl ülkede oturum iznine sahipse bu hakkı elde edebilmektedir.

Almanya'da oturum izni kazanmış yabancı uyruklu kişiler, Almanya vatandaşlığına geçmek için konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurumlara başvurmalıdır. Çifte vatandaşlık hakkı tanınmamış kişiler, ancak diğer uyruklarından çıkmaları takdirde Alman vatandaşı olabilmektedir. Vatandaşlığa geçiş belgeleri, temel şartlara bağlı olsa da kimi durumlarda bu şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden kişinin yerine getirmesi gereken şartları öğrenmek için konsolosluğun yetki verdiği kurumlardan bilgi alması gerekmektedir. Başvurular ise bu kurumlardan alınacak formu doldurduktan sonra gerekli belgeler ile birlikte şahsen yapılmalıdır. Almanya vatandaşlığı genel şartları ise şu şekildedir:

 • 16 yaşını doldurmuş olmak
 • Almanya oturum izni sahibi olmak ve Almanya’da 8 yıl süresince yaşıyor olmak
 • Sabıka kaydı olmamak
 • B1 düzeyinde Almanca bilmek
 • Almanya’nın hukuki ve toplumsal konularında bilgi sahibi olmak
 • Kendine bakabilecek düzeyde bir gelir sahibi olmak

Almanya Vatandaşlık Ücreti

Vatandaşlığa alınma işlemi ücreti kişi başına 255 Euro. Ebeveyni ile birlikte vatandaşlığa alınan küçük için 51 Euro ödenmeli. Ebeveyni olmadan vatandaşlığa alınan küçük için de 255 Euro ödenmesi gereklidir.
Alman vatandaşlık hakkı elde edebilme pek çok farklı kriterleri mevcuttur. İş, eğitimi gibi nedenlerle yıllar önce oturma hakkı kazanıp daha uzun vadede vatandaşlık hakkını elde edebileceği gibi, doğuşdan ailevi koşul vasıtasıyla da bu haktan yararlanabilmek mümkündür. Bunun dışında ülkenin vatandaşlığı için belirli koşulu sağlandığı takdirde yarattığı pek çok imkanlar bulunmaktadır. Alman vatandaşlıklarına geçmek her şeyden önce kişinin kendi iradesine bağlıdır. Almanya’da vatandaşlık hakkı kazandığı takdirde diğer ülke vatandaşı gibi pek çok kazanımdan yararlanılabilecekdir. Bunlar arasında ülke arası serbest dolaşma ve memur olabilme benzeri avantaj önemli yer tutmaktadır.
Kan bağı yolu ile yukarıda belirtiğimiz gibi Almanya’da vatandaşlığı hakkı elde edilebilir.  Anne ve baba Alman vatandaşını olduğu takdirde otomatik olarak çocuklar da Alman vatandaşlığı sayılmaktadır. 

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp