Kanada Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Kanada Vatandaşları İçin Türkiye' de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye’de oturum izni almak isteyen ve çalışma izni almak isteyen Kanada vatandaşları bunun için Kanada’daki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile iletişime geçmelidir. Kanada vatandaşlarının sahip olduğu Kanada çalışma izni ya da çalışma izni muafiyeti belgesi oturum izni yerine sayılabilir. Kanada vatandaşları vize süresi sonrasın Türkiye’de kalacak ise oturum izni almalıdır.

Kanada vatandaşları oturum izni için Kanada’da bulunan Türk temsilciliklerine başvuruda bulunabilir. Türkiye’de bulunan Kanada vatandaşları ise Kanada oturum izni için valiliklere başvurabilmektedir. Kanada vatandaşlarının pasaportları oturum izni süresinden 60 gün daha fazla geçerli olmalıdır. Oturum izni başvuruları en geç 90 günde sonuçlanmaktadır.

Türkiye içerisinde bulunan Kanada vatandaşları oturum izni uzatma işlemlerini e-ikamet üzerinden yapabilmektedir. Bunun için alınan randevu gün ve saatinde İl Göç İdaresi’nde bulunulması gerekmektedir.

Türkiye oturum izni için gerekli belgeler;

  • Oturum izni başvuru formu
  • 18 yaş altı için muvafakatname
  • Pasaport
  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Finansal dökümleri gösteren belgeler
  • Talep edilmesi durumunda şirketlerden alınmış davet mektubu
  • Yabancılar Sağlık Sigortası
  • SGK’dan alınmış Provizyon Belgesi
  • Türkiye’de nerede konaklayacağını gösteren belge
  • Oturum izni ücretinin ödendiğini gösteren belge

Kanada vatandaşları çalışma izni içinde Kanada’da bulunan Türk temsilciliklerine gitmek zorundadır. Türkiye’de çalışacak Kanada vatandaşları ayrıca Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmalıdır. ÇSGB, çalışma başvuruları için karar verme yetkisine sahiptir. Çalışma izni alan bir Kanada vatandaşı aynı zamanda oturum izni de almış olur. Çalışma başvurusu kabul edilen Kanada vatandaşı giriş vizesi harcı, Çalışma izni belgesi harcı ve oturum izni harcı ödemelidir.

Çalışma iznine sahip olan Kanada vatandaşları Türkiye’ye girişlerinden sonra 20 gün içerisinde girişlerini İl Göç İdaresine bildirerek kayıt yaptırmalıdır. Türkiye’de eğitim amacı ile bulunanlar çalışma izni alma şartı ile çalışabilmektedir. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlamaktadır. Başvurular Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na yapılmalıdır.

Kanada vatandaşları Türkiye çalışma izni aldıkları taktirde oturum izni hakkına da sahip olmaktadır.

Kanada Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Resmi ve umuma mahsus pasaporta sahiip kişiler vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaporta hamiline 3 ay ikamet süresi müteaddit giriş vizesi e-Vize olarak ya da dış temsilcilikimizde resen verilir.
Türkiye’ye seyahat gerçekleştirme isteyen ve 3 aydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umum mahsus pasaport sahibleri Kanada vatandaşının Kanada'daki Türkiye temsilcilikine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Vize işleminde yaşanabilecek gecikmeden dolayı vize başvurusunun planlanan seyahat tarihinde en az 1 ay önce yapılması yararlı olacakdır.
Ancak bilinmeli ki, Kanada vatandaşı dahil yabancı vatandaşa verilen vize Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamazlar. Türkiye'ye girişe izin verme nihai karar ve otorite sahibleri makam, sınır makamıdır.
Vize başvurusunda tahsil edilen vize harçları, vize başvurusu menfi sonuçlanma halinde iade edilmemekte.  
Türkiye'yi ziyaret etme isteyen tüm vize başvurusu sahipinden, Türkiye'de kalacağı süre kapsayan geçerli sağlık sigorta yaptırması şartı aranmaktadır. 
Vizenin veya vize muafiyeti imkan verdiği kalış süre, her 180 günde günde 90 gün geçemez. Türkiye’de son 180 gün içinde toplam kalış süresinin 90 gün geçmemesi kaidesi ile Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı  vatandaşı için geçerlidir. Söz konu kural Kanada vatandaşı için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurusunda, Türk dış temsilcilikğinde en fazla 3 ay ikametli vize verilmek olup, 3 aydan fazla ülkemizde kalma isteyen yabancının İl Göç Müdürlüğüne “Kısa Süre İkamet” başvurusu bulunarak ikametini uzatabilmesi mümkündür. 

TOP ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp