×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

Fransa Vatandaşlık İşlemleri

Fransa Vatandaşlık İşlemleri 2022

Fransa vatandaşlık işlemleri, herkes için yaşanılabilir bir yer olan Fransa için gerçekleştirilmektedir. Ancak bu ülkede yaşayabilmek için birçok kriter bulunmaktadır. Oturum izni almak ya da vatandaşlık hakkı kazanmak Fransa’da uzun yıllar kalabilmek için gerekli olan izinlerdir. Ancak bu izinleri alabilmek için her türlü şartı yerine getirmeniz gerekmektedir. Fransa vatandaşlık işlemleri için farklı yöntemler bulunmaktadır.

Evlenme yolu en pratik olan vatandaşlık kazanma yöntemleri arasında yer alır. Ancak bu ülkede yaşayan aile üyeniz bulunuyorsa yine bu aile üyelerinizin de yardımı ile bu ülkede oturum izni alabilir ya da vatandaşlık hakkı elde edebilirsiniz.

Fransa’da vatandaşlık kazanabilmek için öncelikle 5 yıl boyunca bu ülkede ikamet etmeniz gereklidir. Bu süre evlenme durumunda daha da kısa olmaktadır. Uzun süreli oturum izni ve çalışma iznine başvuranlar çok daha kısa bir sürede Fransa'da vatandaşlık işlemlerinden sonra alabilmektedirler.

Bir takım prosedürleri bulunan Fransa vatandaşlığı, ancak bu prosedürleri yerine getiren kişilere verilmektedir. Fransa’da 5 yıl yaşam süren bireyler Fransa vatandaşlık işlemleri için başvuruda bulunabilmektedir.Fakat evlilik durumunda bu süre daha da kısa olabilmektedir. Fransa’da 5 yıllık çalışma izni ve oturum izni bulunanlar, bu sürenin sonunda vatandaşlık başvurusu yaparak ülke vatandaşlığını elde edebilirler. Fransa’da oturum izni alan kişiler aynı zamanda eğitim, çalışma ve tıbbı yardım alma gibi hizmetlerden de yararlanabilmektedir. Yalnız bu kişiler için seçimlerde oy kullanma hakkı mevcut değildir. Sürekli oturum izninden sonra Fransız vatandaşlığı alan bireyler, hem Avrupa Birliği vatandaşı olarak kabul edilmekte hem de Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşabilme hakkına sahip olmaktadır.

Fransa vatandaşlığı almak isteyen kişiler, kendi uyruğundan çıkması gerektiğini unutmamalıdır. Fransa vatandaşlığı alan bir şahıs, kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkmaktadır. Böyle bir durumda çifte vatandaşlık alınması gereklidir.Fransa vatandaşlık başvurusu için vatandaşlık isteği beyanı ve Konsolosluk tarafından belirlenen belgelerin fotokopisi ile beraber sunulması lazımdır. Bu belgeler; imzalı ve güncel tarihli 2 adet başvuru formu, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi ile eşinin kimlik fotokopileri, adres Fransızca tercüme edilmiş doğum belgesi,son 3 ayda alınmış olan evlilik belgesi, eşlerin idari birim ya da konsoloslukta imzaladığı yeminli ifade belgesi, mortgage sözleşmesi, çocukların doğum belgeleri,tapu belgeleri, ortak vergi bildirimi ya da ortak banka hesabı,evlilik süresi boyunca eşin Fransa vatandaşı olduğunu ispatlar nitelikteki belgeler, yeterli Fransızca bilgisine sahip olunduğunu kanıtlayan belge, varsa Fransızca diploma, temiz adli sicil kaydı gibi evraklardan oluşmaktadır. İstenildiği takdirde çalışma ve finansal durumun ispat edilmesi gerekebilir. Kabul edilen başvuru neticesinde Fransa vatandaşlığına geçilerek ulusal kimlik kartı ile Fransız pasaportuna sahip olunmaktadır.

Fransa Çifte Vatandaşlık İşlemleri

Fransa vatandaşlık işlemleri konusunda kişilere çeşitli haklar tanımaktadır. Bazı ülkelerde olduğu gibi bu ülkenin vatandaşı olduğunuzda kendi öz vatandaşlığınızdan vazgeçmenize gerek yoktur. Bu süreçte kimlik ve pasaport fotokopisi, oturma kartı fotokopisi, dilekçe ve harç bedeli gereklidir.

Başvuru dilekçenizde mutlaka anne kızlık soyadınızı da yazmanız gerekiyor. Evliyseniz anne kızlık soyadını yazmanız isteniyor. Bu süreçte en önemli kriter ise 5 yıl süresince bu ülkede yaşamak ve çalışmaktır. Bu izinleri aldığınız zaman eğer Fransa’dan 6 ay boyunca ayrılırsanız sürekli olarak oturum izni başvurularınız geçersiz sayılabilmektedir. Bu ülkeden vatandaşlık hizmeti almak için mutlaka çok uzun aralar vermeden Fransa’da yaşamanız gereklidir.

Fransa Vatandaşlık Başvurusu

Fransa vatandaşlığı almak isteyen bireylerin, başvuru işlemlerinden önce Fransız hükümeti tarafından ele alınmış olan kaideleri mutlaka yerine getirmiş olması gereklidir. Bu kriterler sağlandıktan sonra Fransa vatandaşlık başvurusu için gerekli dokümanların hazırlanıp tamamlanması lazımdır. İster uyum üzerinden ister bir Fransız vatandaşı ile evli olma durumu olsun kesinlikle gerekli koşullar ve belgeler yerine getirilmelidir. Aksi halde başvurular Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından red edilmektedir. Başvuru esnasında kişilerden istenecek olan belgeler şu şekildedir:

 • Fransa'da oturulduğunu kanıtlayan bir ikametgah belgesi,
 • Çalışan kişiler için ilgili işyerinden temin edilecek belge,
 • En az 4 yıl süresince evli olunduğuna dair belge,
 • Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden aldığı kimliğinin aslı ve fotokopisi,
 • Topluma uyum sağlandığına ve ilgili kriterlerin tamamlandığına dair belgeler.

Bu evraklar tamamlandıktan yerel belediyeler ile karakollara ibraz edilerek vatandaşlık müracaatında bulunulabilir. Gerekli evraklar inceleme yapıldıktan sonra olumlu ya da olumsuz olduğu kişiye bildirilmektedir. Başvuruların olumlu değerlendirilebilmesi için hazırlanan dökümanlar eksiksiz, güncel, orijinal ve doğru bir biçimde olmalıdır.Fransa vatandaşlık başvurusu sürecinde, yanlış ya da eksik evrak tespit edilirse görüşmesinin yapılacağı tarihe kadar bu eksiklikler tamamlanmalı ve düzeltilmelidir. Aksi durumda Fransa vatandaşlık başvurusu geçersiz sayılarak reddedilmektedir. Gerektiğinde yetkili kurum tarafından ek belge talep edilebilmektedir. Başvuruların değerlendirilmesindeki yetkili kurum, Fransa Dışişleri Bakanlığı’dır. Ortalama 45 gün içinde sonuçlanan Fransa vatandaşlık başvurularının, france-visas.gouv.fr adresi üzerinden takibi yapılabilir. Fransa vatandaşlık işlemleri özen gösterilmesi gereken karmaşık bir süreç olduğu için doğru başvuru yapmaya dikkat edilmelidir.Fransız ulusal kimliği ile Fransız pasaportu,vatandaşlık başvurusu onaylanmış olan kişilerin adreslerine yollanmaktadır. Fransa kanunları dahilinde reddedilmiş olan vatandaşlık başvuruları, başvuruyu yapan kişiye bildirilmekte, reddedilen bu başvuralara 1 ay içinde itiraz edilmesi mümkün olmaktadır.

Fransa Vatandaşlık Şartları 2022

Vatandaşlık alıp Fransa'ya yerleşmeyi düşünen ya da halihazırda Fransa’da yaşayıp vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Fransa vatandaşlık şartları 2022 konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.Bu şartlar arasında, Fransa vatandaşlığı almak isteyen kişilerin ebeveynlerinden en az birinin Fransa vatandaşı olması, Fransız bir vatandaş ile en az 4 yıldır evli olması, resmi dili Fransızca olan bir ülkede yaşayıp 5 sene Fransızca eğitim veren bir okuldan mezun olması ya da Fransa ordusunda özel bir görevde bulunuyor olması gibi özellikler yer almaktadır. Bu özellikleri karşılayan tüm bireyler, Fransa vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Bu statülere sahip olan kişiler, şartlarının gerektirdiği evrakları yerel belediyelere ya da karakollara bildirerek vatandaşlık talebinde bulunabilirler. Ayrıca tüm bu şartlara ek olarak 18 yaşından büyük olmak, uzun süreli oturum iznine sahip olmak, sabıkasız olmak ve iyi derecede Fransızca bilmek gibi nitelikler de Fransa vatandaşlık şartlarını etkileyen unsurlar arasında gelmektedir. Fransa aynı zamanda çifte vatandaşlığı da kabul eden bir ülkedir.

Fransa vatandaşlığı için yeterli seviyede Fransızca bilgisine hakim olmak, vatandaşlığa geçmekteki aranan en önemli şartlardan biridir. Bu anlamda başvuru dosyasına, İçişleri Bakanlığı’nın Entegrasyon dili olarak Fransızca öğretmeye yetkin saydığı bir kurumdan alınmış 2 yıldan eski olmayan bir sertifika (FLI) ve B1 seviyesinde Fransızca bilindiğini kanıtlayan DELF diplomasının eklenmesi gerekmektedir. Adli sicil kaydının temiz olması da vatandaşlık almayı etkileyen önemli faktörlerdendir. Çünkü Fransız devletinin menfaatine aykırı bir suç ya da herhangi bir terör eyleminden dolayı 6 ay hapse mahkum edilmiş olanlar için Fransa vatandaşlığı verilmemektedir. Değerlendirmeler sırasında bireyin mesleki anlamda Fransa’ya entegre olmuş olmasına dikkat edilmektedir. Fransa’da geçirilen tüm zaman diliminde kazanılan mesleki kariyer değerlendirilmektedir. Kişinin düzenli ve sabit bir gelire sahip olması, olumlu değerlendirme için bir artıdır.

Fransa Vatandaşlık İşlemlerinde Gerekli Evraklar

Fransa vatandaşlık işlemleri için kişilerin birtakım evraklarını hazırlaması gereklidir. Bu evraklar arasında şunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

 • Vat 12 Formu

 • Nüfus cüzdan 2 fotokopisi ve orijinal hali

 • Fransız vatandaşlık belgesinin iki tane fotokopisi ve aslı

 • Fransız kimlik kartının hem iki fotokopisi hem de aslı

 • Eğer vatandaşlığa geçerken isim değiştirdiyseniz ismin değiştirildiğine dair mahkeme kararı

Gibi evrakları hazırlamanız gereklidir. Çifte vatandaşlık işlemi yaptırmak isteyen kişiler harç ve posta bedellerini de mutlaka yatırmalıdır. Yatırılan ücretler için kişiler kurumdan dekont alarak vatandaşlık evrak dosyasına eklemelidir.

Fransa Vatandaşlığı Avantajları

 Fransa vatandaşlığı alan bireyler ülke vatandaşı olarak belli başlı avantajlara sahip olmaktadır. Fransa vatandaşlığı avantajlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Fransa vatandaşı olan kişiler, Avrupa ülkelerine rahat bir şekilde giriş çıkış yapabilmektedirler.
 • Fransa’daki tüm sağlık hizmetlerinden diğer ülke vatandaşları gibi aynı şekilde faydalanabilmektedirler. Bu sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ise vize gibi prosedürlere gerek duyulmamaktadır. Böylece Fransa'da vatandaşı olan kişiler, vatandaşlıktan çıkmadıkları sürece hayatlarının sonuna dek sağlık hizmeti alabilmektedirler.
 • Eğitim imkanları da bu konuda büyük avantaj sağlayan unsurlardan bir tanesidir. Tüm Fransa vatandaşları gibi Fransa'daki bir okulda öğrenim görme hakkına sahip olabilmektedirler.
 • Bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin iş konusunda avantajları mevcuttur.Bu nedenle yurt dışında çalışmak isteyen çok sayıda insan bulunmaktadır. Fransa da iş konusunda avantajlı olan ülkelerden biridir. Özellikle üniversite öğrencileri, ülkede gerekli eğitimleri alarak alanlarında iş bulma ve çalışma konusunda birçok fırsata sahip olabilmektedir.
 • Fransa vatandaşlığının en önemli avantajlarından biri de şüphesiz her türlü hak ve yükümlülük konusunda eşit haklara sahip bir vatandaş olunmasıdır.
 • Fransa vatandaşlığı alan bireyler;yerel, ulusal,eyalet ve Avrupa seçimlerinde oy kullanma ve aday olma gibi seçme ve seçilme hakkını da elde ederek oy kullanabilmektedirler.
 • Bütün meslek gruplarına serbestçe erişim imkanı elde edebilmektedirler.
 • Tüm sosyal güvence sistemlerinde eşit koruma hakkına sahip olabilmektedirler.
 • Avrupa Birliği sınırları içerisinde seyahat özgürlüğünden yararlanma hakkına sahip olabilmektedirler.
 • Avrupa Birliğinin başka üye ülkelerinde dahi kolay bir şekilde iş bulabilme imkanı elde edebilmektedirler.
 • Avrupa dışındaki birçok ülkeye seyahat etme ve vize kolaylığından yararlanabilmektedirler.
 • Herhangi bir oturum izni ya da pasaport çıkartmak amacı ile yabancı ülkelerin konsolosluklarına ya da elçiliklerine gitmelerine ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Fransa kültürünü yakından tanıyarak bu kültüre sahip donanımlı bir vatandaş olma imkanı elde edebilmektedirler.
 • Fransa'da mülk sahibi olabilme hakları mevcuttur.

TOP