×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

İngiltere Vatandaşlık İşlemleri

İngiltere Vatandaşlık İşlemleri Nelerdir?

İngiltere vatandaşlık işlemleri kapsamında, 1983 tarihine kadar ülkede doğan herkes otomatik olarak İngiltere vatandaşı sayılmaktaydı. Diğer yandan İngiliz vatandaşı olan erkeklerin, ülke dışındaki topraklarda doğan erkek çocuklarına da vatandaşlık imkanı verilmekteydi. Fakat hal böyle olunca, İngiliz vatandaşı olmak amacı ile birçok kişi İngiltere topraklarında doğum yapmaya başladı. Yaygınlaşan bu durumun önlenmesi için İngiliz Hükümeti tarafından bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre;İngiltere doğumlu olan bir kişinin vatandaş sayılabilmesi için ebeveynlerinden birinin kesinlikle İngiliz vatandaşı olması şartı konuldu. Evlilik dışı doğmuş olanlara ise annesinin İngiliz vatandaşı olması zorunlu hale getirildi. Çıkan bu yasadan sonra İngiltere vatandaşı olmak farklı bir boyut kazandı.

İngiltere vatandaşlığı için başvurulacak yollardan bir diğeri de Ankara Antlaşması'dır.1963 yılında dönemin Benelüks ülkeleri, Almanya ve Fransa ile Türkiye arasında imzalanmış olan Ankara Antlaşması, bu ülkelerin vatandaşları için geçerlidir. Ülke vatandaşları, yönetmelik, kanun ve uygulamalardan yararlanabilmektedir. Ankara Antlaşması'na göre şekilllenmiş ve ECAA olarak da tabir edilen vize tipi, İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı ve kendi işini kurma imkanı tanıyan, Avrupa Birliği ile işbirliği yapmış olan ülke vatandaşlarına verilen bir vize türüdür. Bu vize ile İngiltere’ye giden bireyler, başlangıçta 1 yıl, sonrasında ise 3 yıl olmak üzere toplamda 4 yıl çalışmalarının ardından, süresiz oturum izni için başvuru yapabilme hakkına sahip olurlar. Süresiz oturum hakkı alan kişiler, yalnızca kendi işini yapma zorunluluğuna tabii tutulmaktan muaf olur ve isterlerse herhangi başka bir işte de çalışabilirler. Ankara Antlaşması vizesi alarak gerekli şartları sağladıktan sonra İngiltere’ye yerleşen bireyler, 5 yılın sonunda İngiltere Vatandaşlığı alabilmek için başvuruda bulunma ve İngiliz pasaportu alabilme hakkını elde etmiş olurlar.

İngiltere Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

 İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır sorusu, bu ülkede yaşamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu anlamda İngiltere vatandaşlık işlemleri için izlenmesi gereken 2 yol mevcuttur. Bunlardan ilki, doğuştan kazanılan vatandaşlık hakkı diğeri ise sonradan kazanılan vatandaşlık hakkıdır. Doğuştan İngiliz vatandaşı sayılabilmek için kişinin anne ya da babasından biri mutlaka İngiliz vatandaşı olmalıdır. Anne ve babası evli olmayan kişiler için ise annenin İngiliz vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Sonradan kazanılan vatandaşlık için ise İngiltere vatandaşlık şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Aile birleşimi ve çalışma vizesi ya da Ankara Antlaşması ile elde edilebilecek İngiltere vatandaşlık başvurusu için öncelikle 5 yıl süre şartına uyulması lazımdır. Bu süre boyunca İngiltere toprak sınırları içinde aynı konumda bulunulması ve yaklaşık olarak 450 gün ülke sınırlarından dışarı çıkılmaması gerekli olan şartlar arasında gelmektedir. Akabinde vatandaşlık alma hakkına sahip olunmaktadır.

İngiltere vatandaşlığı elde etmek için alınması gereken vize türleri yukarıda da bahsedildiği üzere Aile birleşimi, Genel çalışma vizesi ya da Ankara Antlaşması vizesidir. Genel çalışma ve Ankara Antlaşması vizesi için İngiltere'de çalışma zorunluluğu mevcuttur. Genel çalışmada işyeri sponsor şartı aranmakta, ancak Ankara vizesi için böyle bir şart söz konusu olmamak ile birlikte kişilere kendi işlerini kurabilme imkanı tanınmaktadır. 5 yıllık bir çalışma hayatından sonra süresiz oturum izni ile İngiltere vatandaşı olunabilmektedir. Süresiz oturum izni için ise başvuruda bulunacak olan bireyin 18 yaşını doldurmuş olması ve Life in UK yani İngiltere’de Yaşam testine girerek başarı gösterip B1 seviyesinde İngilizce dil sınavını geçmesi mecburi tutulmaktadır. Genel itibari ile İngiltere'de yaşamaya başlanılan 6 yılın sonunda gerekli başvuruda bulunularak İngiltere vatandaşlığı alınabilmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Şartları 2022

İngiltere'de yaşam sürmek isteyen bireyler, o ülkenin vatandaşlığını almak durumundadırlar. Bunun için de her ülkenin kendince belirlemiş olduğu prosedürleri mevcuttur. Yalnızca bu kriterlere uyulması halinde oturum izni alınabilmekte ve ülke vatandaşı sayılabilmektedir. İngiltere Birleşik Krallığı'nın belirlediği İngiltere vatandaşlık şartlarını ise sırası ile şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • *İngiltere vatandaşlık işlemleri başlatmak için ilk olarak 18 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir. 18 yaş altında bulunan kişiler, reşit sayılmadıkları için kanunen başvuru yapma hakkına sahip değildir.
 • *İngiltere vatandaşlığı için en az 5 yıl süre boyunca burada yaşamış olunması ve bu süre zarfı içinde 450 günden daha uzun olacak şekilde İngiltere'nin terk edilmemesi gerekmektedir.
 • *İngiltere vatandaşlık başvurusu yapmadan önce 1 yıl oturum hakkına sahip olunması ve bu 1 yıl içinde de 90 günden daha uzun olacak şekilde ülkenin terk edilmemiş olması gerekmektedir.
 • *Vatandaşlık almak isteyen kişilerin, suç geçmişlerinin bulunmaması ve adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekmektedir.
 • *İngilizce, Gallerce ya da İskoçça dillerinden en az birinin çok iyi derece biliniyor olunması ve bu dillerin bilindiğine dair resmi kanıtların sunulması gerekmektedir.
 • *Doğum yolu ile kazanılacak vatandaşlık için ebeveynlerin en az bir tanesinin İngiltere vatandaşlığının bulunması gerekmektedir.
 • *Doğum dışında kalan tüm bireyler için oturum izni hakkının verildiği vize türlerine sahip olunması ve gerekli şartlara uyulması gerekmektedir.
 • *Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında imzalanmış olan Ankara Antlaşması neticesinde kişilere verilen Ankara vizesi, İngiltere vatandaşlığı imkanı sağlayan bir vizedir. Bu vizeye başvuru yapmak için gerekli görülen şartların yerine getirilmesi şarttır.
 • *Ankara Antlaşması şartları arasında çalışma zorunluluğu bulunduğu için işyeri açmaya yetecek kadar bir sermayeye sahip olunması, işyeri açılmayacaksa da vize başvurusunda beyan edilen görevin yapılması gerekmektedir.

İngiltere Vatandaşlık Başvurusu

1983 yıla kadar İngiltere'de doğan herkes direk olarak ülkenin vatandaşı sayılıyordu. Ayrıca İngiliz Vatandaş erkek bireyin İngiltere dışında ki ülke toprağında doğan erkek çocuğuna da vatandaşlık hakkı tanınıyordu. Ancak bu durum yaygınlaşması ve çocuğunun İngiliz Vatandaşı olması için birçok kişiler İngiltere toprağında doğum yapmaya başlaması neden oldu.
İngiliz Hükûmet yaygınlaşan bu durum engellemek adına yasa çıkardı. Çıkan yasalar gereğince; İngiltere'de doğan çocuk vatandaş sayılabilme için mutlak suret ile ebeveyninden birinin İngiliz Vatandaşı olması şartı getirilmiştir. Eğer evlilik dış doğan bir çocuk ise bu durum da annenin mutlaka İngiliz Vatandaşı olmaları zorunlu tutuldu. Ancak ve ancak bu koşullarda İngiltere'de doğan çocuğa vatandaşlık hakkı tanınmış olmaktadır.
Sonradan Kazanılan İngiltere Vatandaşlığı:
Sonradan Kazanılan İngiliz Vatandaşlıkları için kişinin belirli koşulu yerine getirmesi gerekmekte. İngiltere Vatandaşlık işlemi için farklı başvuru türü vardır. Kişi vatandaşlık hakkı; Çalışma Vizeleri, Ankara Antlaşma ya da Aile Birleşim gibi konu üzerinden elde edebilmekte. Tüm bu türlerin ortak özellikleri 5 yıl süre ile aynı konumuna İngiltere kalmak ve 450 günde daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olmaktır.
Kişinin İngiliz Vatandaşlık Başvuru Hakkı elde edebilmeleri için yerine getirmeleri gereken bazı temel kriter bulunmaktadır.
18 yaşı doldurmuş olmak.
En az 5 yıl süreyle İngiltere'de yaşamış olma ve bu süre zarfında 450 günde daha uzun süre ülkeyi terketmemiş olma.
Vatandaşlık başvurusu takip edilen önce yıl içinde oturum hakkına sahip olma ve bu 1 yıl içerisinde 90 günde daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olma.

İngiltere Vatandaşlık Kriterleri

İngiltere vatandaşı olmayı amaçlayan şahıslar, bazı kriterlere uyarak belirlenmiş olan prosedürleri yerine getirmelidir. İngiltere vatandaşlık işlemleri başlatıp ülke vatandaşlığı alabilmek için belirlenen kriterler ise şu şekildedir:

 • *18 yaşından büyük olmak,
 • *Herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak, sicili temiz olmak,
 • *İngiltere'de uyum içinde ikamet edebilecek iyi bir karaktere sahip olmak,
 • *İngiltere’de ikamet ediyor olmak,
 • *Life in the UK sınavından başarı ile geçmek,
 • *İngiltere’de 5 yıl yaşamış olmak,
 • *Yeterli B1 seviyesinde İngilizce biliyor olmak,
 • *Başvuru işlemlerinden önce 90 gün yurt dışına çıkmamış olmak,
 • *Son 5 yıl süresince toplamda 450 günden fazla İngiltere dışında kalmamış olmak,
 • *İngiliz vatandaşı ile evli olan bireyler için son 3 yıl boyunca İngiltere’de yaşıyor olmak ve evliliklerinin gerçek olduğunu kanıtlayacak bir belgeye sahip olmak,
 • *İngiltere’de bir oturum iznine sahip olmak

İngiltere Vizesi

İngiltere’de 5 sene yaşam sürdükten sonra toplamda 6 yılın sonunda vatandaşlığa geçilebilmesi mümkün.Doğumda kayıt olma,yerleşik yaşam ve sürekli oturum gibi çeşitli yollarla elde edilebilecek İngiltere vatandaşlığı birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajlar arasında, İngiliz pasaportuna sahip olma, ülkeye dilediği gibi girip çıkma, yatırım yapma ya da gayrimenkul alıp satma,sağlık hizmetlerinden yararlanma, yerel ya da ulusal seçimlerde oy kullanabilme hakkı, Avrupa ekonomik alanı içinde yaşama hakkı, çalışma özgürlüğü ve seyahat hakkı ile İngiltere göçmenlik kontrolünden muaf olma hakkı gibi çok sayıda imkan yer almaktadır.

İngiltere Vatandaşlık işlemleri için yapılacak başvurular, online bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu başvuruların sonuçlandırılma süreci ise 6 ay gibi bir zamanı bulabilmektedir. Başvurusu onay almış bulunan kişilerin,yerel belediye tarafından düzenlenecek olan Citizenship Ceremony’e yani Vatandaşlık Yemin Törenine katılmaları gerekmektedir. İngiltere vatandaşı olanlar, diğer vatandaşlıklarını bırakmak mecburiyetinde değillerdir.

İngiltere Vize Ücreti ile ilgili bilgi almak için arayın.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp