×

Categories

FORGOT YOUR DETAILS?

İngiltere Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni nasıl alınır? Türkiye’de doksan günden daha fazla kalmak isteyen İngiltere vatandaşlarının, gerekli şartları sağlayarak oturum izni ve çalışma izni almaları gerekmektedir. İngiltere'deki Türk temsilciliklerinde yapılan oturum izni başvurusu, vize muafiyeti yolu ile ülkeye giriş yapmış olan vatandaşlar için 2. bir düzenlemeye kadar Valilikler tarafından da alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuru yapacak olan İngiltere vatandaşlarının, almak istedikleri izin süresinden 60 gün daha uzun sürecek bir pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgeye sahip olmaları şarttır. Sahip olunan vize süreleri ya da vize muafiyetleri sona ermeden önce başvuruların yapılması gereklidir. Türkiye için oturum izni başvuruları, en geç 90 gün içinde karara bağlanır. Oturum izinleri, kalış amacına uygun olarak her yabancıya göre ayrı bir şekilde düzenlenir. İlk defa başvuruda bulunacak olan İngiltere vatandaşları, sistem tarafından kendilerine verilecek randevu saati ile gününde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde hazır bulunmalıdır. İkamet adreslerine gönderilen oturum izni belgeleri için uzatma başvuruları ise e-ikamet adresi üzerinden yapılmaktadır.

Bu da ilginizi çekebilir: İngiltere Vizesi

Türkiye’de çalışma izni almak için ise başvurular, İngiltere'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılmaktadır.Başvuru sırasında Türkiye’deki işveren ile imzalanan iş sözleşmesi temsilciliğe ibraz edilmelidir. Başvurunun kabul edilmesi halinde, temsilcilik İngiltere vatandaşına bir referans numarası vermektedir. Bu referans numarası Türkiye'deki işverene iletilmelidir. Akabinde Türkiye’de bulunan işveren ya da işveren vekili tarafından PTT’den e-devlet şifresi alınmalı, referans numarası sisteme girilerek çalışma izin başvurusunda bulunulmalıdır.Türkiye’deki işverenin, Türkiye Dış temsilciliği kanalı ile yapılan başvurularda başvuruyu takip eden 10 iş günü içerisinde internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu başlatması ve gereken belgeleri ÇSGB’ye ulaştırması mecburidir. Ayrıca İngiltere vatandaşının Türkiye'de olmaması sebebiyle taraflar, ıslak imza attıkları iş sözleşmesini de göndermelidirler.

İngiltere Vatandaşları İçin Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Yabancı ülke insanları, Türkiye’de kısa zamanlı oturum izni, aile oturum izni, uzun süreli oturum izni, öğrenci oturum izni, insan ticareti mağduru oturum izni ve insani oturum izni alarak kalabilmektedir. Geçerli bir oturum izni sahibi olan İngiltere vatandaşları, Türkiye sınır kapılarının her birinden vizesiz bir biçimde giriş yapabilmektedir. İngiltere insanının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine geçmesi ile bilinir. Türkiye’de, vizenin ya da vize muafiyetinin tanınmaya devam ettiği süreden ya da 90 günden daha çok kalacak İngiltere bireylerinin oturum izni alması zorunlu bir kuraldır.

Oturum izni başvurusu, İngiltere’deki Türk temsilcilikleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Fakat oturum izni başvurusu yapmadan evvel Türkiye’ye vize süresi ile ya da vize muafiyeti ile gelmiş olan Kazakların oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye dek Valiliklerce de alınmaya devam edilmektedir. Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az 8 sene kesintisiz ikamet etmiş olmak gerekmektedir. Bu şartı karşılamakta olan İngiltere vatandaşlarının gerekli belgeleri Göç İdaresine teslim etmesi zorunludur. Uzun dönem oturma izni başvurusu için oturma izni başvuru formu, pasaport ya da yerine geçebilecek evrakın aslı ve fotokopisi, önceki yerdeki oturma izninin ibrazı, iki tane vesikalık fotoğraf, başvuru sahibi kişinin son üç sene içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal herhangi bir yardım almadığını gösteren belge, kalınacak olan sürede yeteri kadar ve düzenli bir maddi olanağa sahip olunduğuna dair beyan, adli sicil kaydı, geçerli bir sağlık sigortası gibi birçok belge gerekmektedir. Yanlış ya da eksik belge ibrazında karşılaşılacak sorunlarda konsolosluk muhatap değildir. Her zaman için bilgilerinizin doğruluğundan emin olarak ilerleyin ki vize başvurunuz ret yanıtı almasın.

Türkiye’de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Birinci sınıf lisans öğrencileri için alınan eğitim öğretim amaçlı ikamet izni haricinde en az altı aylık alınan oturma iznine sahip olan kişiler için gerçekleştirilen çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denmektedir. Türkiye’de oturma izni direkt olarak göç dairelerinden alınabilmektedir. Online randevu alınır ve randevuda lazım olan evrakların her biri sunulur. Oturma izni verildikten sonra ise çalışma izni almak için gereken evraklar sunulmalıdır. Türkiye oturma izni şartları bunlarla da sınırlı değildir. Türkiye’de yabancı çalışanlar ve işverenler, gerekli evraklarla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrimiçi bir şekilde başvurmalıdır. İşverenin ve çalışanın göndereceği belgeler birbirinden farklıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 sayılı olan Uluslararası İşgücü Kanunu gereği öteki alakalı mevzuatlar çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu bizzat incelemektedir. Başvurunun neticesi ise elektronik ortamda söylenir.

Bir de Türkiye dışından çalışma izni başvurusu vardır. Geçerli olan bir oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu insanlar için, ikamet ettikleri ülkeden çalışma izni başvurusu yapmaları gerektiği bilgisi verilmektedir. Bununla beraber bahsi geçen başvuru yabancı kişinin ikamet ettiği yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na veyahut vatandaşlık ülkesine yapılmalıdır. İşveren, yabancının Başkonsolosluğa yapmış olduğu başvuru akabinde on gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvuruda bulunmak ile yükümlü olmaktadır. Gönderilen her bir bilgi eksiksiz ve doğru olmalıdır. Sonucun yayınlanma süreci ise hemen hemen otuz gün kadar sürer. Başvuran kişi, başvuru onaylanınca e-mail yolu ile bilgilendirilmektedir. Çalışma izni verilince ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanınca konsolosluk vize harcı yatırma ekranı aktif hale gelir. Unutulmamalıdır ki her bir ülkenin vize harcı meblağı birbirine göre ciddi anlamda farklılık gösterecektir.

Türkiye’de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de çalışma izni kadar dikkat çeken bir konu da Türkiye’de oturma izninin nasıl alındığıdır. Peki Türkiye’de oturum izni nasıl alınır? Oturma izni, yabancı bireyin ikamet edeceği yerde bulunan Göç İdareleri’ne başvurmak sonucunda alınmaktadır. Başvurular genel olarak uzman danışmanlar tarafından online ortamda gerçekleştirilir. Randevu belgesi ve öteki gerekli belgeler hazırlanarak yabancı randevu günü belgelerinin her birini Göç İdaresi memuruna teslim eder. Ardından ise komisyon aracılığı ile gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde oturma izni başvurusu onaylanınca oturma izni kartı yabancı kişinin ikamet adresine gönderilmiş olur. İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler vardır. Bu belgeler doğru ve eksiksiz bir biçimde sunulması gereken evraklar bütünüdür diyebiliriz. Ama kişi ilk olarak hangi ikamet vize türünü seçeceğine karar vermekle yükümlüdür. Başvuru gerçekleştirilecek olan oturum izin türünün belirlenmesi halinden sonra amaca uygun evrakların her biri hazırlanmalıdır.

Türkiye’ye yeni gelmiş olan ve burada yasal olarak sekiz seneyi doldurmayan kişiler için kısa dönem oturma izni başvurusu yapılmaktadır. Kısa dönem oturma izni başvuruları için genel manada turistik amaçlı başvurular vardır. Fakat Göç İdaresinin yeni almış olduğu bir karar nedeniyle turistik amaçlı olan ikamet izinleri bir seferden fazla alınamayacaktır. Bunun sonucunda da farklı kalma amaçları belirlenir ve oturma izni almak için uzman bir danışmandan hizmet alınır. Kamu kurumları ile eğitim, staj, araştırma ve kurslara katılacak olan kişiler ise özel sağlık sigorta poliçesi, randevu formu, devlete ödenmiş olan harç ve kart ücreti dekontları, vergi numarası, pasaport aslı ve gerektiği kadar sayfa fotokopisi gibi birçok evrak ile hazır bir biçimde beklemelidir. Belgeleri yanlış ya da eksik olan kişilerin oturma izni başvurusu ret cevabı alır ve bunun yanı sıra kişinin yeniden başvuru yapması gerekeceği için büyük bir zaman kaybı yaşanmış olur.

ÜST
Telefon Yol Tarifi WhatsApp